Druhy dopravy

Z Enviwiki
Verze z 15. 6. 2018, 12:57, kterou vytvořil 81.91.217.73 (diskuse) (chyby)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Druhem dopravy rozumíme způsob, jakým jsou přepravovány osoby nebo zboží. Existuje řada přístupů, jak druhy dopravy klasvykur si pero ů dopravy. Následující tabulka uvádí nejčastěji používané členění dopravy.

Tabulka: Klasifikace druhů dopravy[1]

podle prostoru, ve kterém se nachází dopravní cesta Pozemní silniční
železniční
nemotorová cyklistická
pěší
Vodní vnitrozemská
příbřežní
námořní
Letecká
podle předmětu a způsobu dopravy Osobní individuální
hromadná
Nákladní veřejná
na vlastní účet
podle územního rozdělení přepravních potřeb Městská, místní
Vnitrostátní, regionální
Mezinárodní
podle vztahu zdroje a cíle dopravy vzhledem k danému území Vnitřní
Vnější
Tranzitní

Zdroje

  1. Adamec, V. a kol. (2008): Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., Praha

Odkazy

Související stránky