Editace stránky Dopady běžeckých závodů na přírodu a životní prostředí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 2: Řádek 2:
 
Běžecké závody v přírodním prostředí mají stále rostoucí oblibu a mají také dopady na přírodu a životní prostředí. Současná podoba masových běžeckých závodů stále více přispívá k negativní ekologické stopě. Tu způsobuje především nepřiměřená kvantita odpadu spojeného se závoděním a neohleduplnost některých běžců vůči životnímu prostředí. Postupně však roste zájem o hledání řešení, která by omezila tyto negativní dopady.
 
Běžecké závody v přírodním prostředí mají stále rostoucí oblibu a mají také dopady na přírodu a životní prostředí. Současná podoba masových běžeckých závodů stále více přispívá k negativní ekologické stopě. Tu způsobuje především nepřiměřená kvantita odpadu spojeného se závoděním a neohleduplnost některých běžců vůči životnímu prostředí. Postupně však roste zájem o hledání řešení, která by omezila tyto negativní dopady.
  
==Teoretická část==
+
== Teoretická část ==
  
===Příroda, krajina a životní prostředí===
+
=== Příroda, krajina a životní prostředí ===
 
Běžecké závody působí na přírodu a životní prostředí jak pozitivně, tak negativně. Kvasničková (1998) popisuje pojem životní prostředí shodně se zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí:<ref>{{Citace elektronického periodika
 
Běžecké závody působí na přírodu a životní prostředí jak pozitivně, tak negativně. Kvasničková (1998) popisuje pojem životní prostředí shodně se zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí:<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = MŽP
 
| příjmení = MŽP
Řádek 48: Řádek 48:
 
[[Soubor:Bdg MŚ biegi przełaj seniorzy 03-2013i.jpg|náhled|MS v přespolním běhu]]
 
[[Soubor:Bdg MŚ biegi przełaj seniorzy 03-2013i.jpg|náhled|MS v přespolním běhu]]
  
===Běžecké závody===
+
=== Běžecké závody ===
 
Běhání s postupem času nabývá na popularitě, jak v České republice, tak i po celém světě. U nás to potvrzuje i [[w:cs:Český atletický svaz|Český atletický svaz]], který si vede národní statistiku počtu účastníků běžeckých závodů a nyní vytváří i každoroční termínovou listinu běžeckých závodů v ČR v rámci projektu Český běh.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
Běhání s postupem času nabývá na popularitě, jak v České republice, tak i po celém světě. U nás to potvrzuje i [[w:cs:Český atletický svaz|Český atletický svaz]], který si vede národní statistiku počtu účastníků běžeckých závodů a nyní vytváří i každoroční termínovou listinu běžeckých závodů v ČR v rámci projektu Český běh.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Český běh
 
| titul = Český běh
Řádek 101: Řádek 101:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
==Vlivy běžeckých závodů na životní prostředí==
+
== Vlivy běžeckých závodů na životní prostředí ==
 
Běžecké závody v dnešní době, a především ty v přírodním prostředí, jsou dnes velmi populární a určitě se potýkají i s ekologickou stopou, která je většinou minimální. Může se tedy zdát zbytečné zabývat se dopady závodů na životní prostředí, pokud bychom běžecké akce porovnali s dopady jiných ekonomických odvětví, především z oblastí těžkého průmyslu.
 
Běžecké závody v dnešní době, a především ty v přírodním prostředí, jsou dnes velmi populární a určitě se potýkají i s ekologickou stopou, která je většinou minimální. Může se tedy zdát zbytečné zabývat se dopady závodů na životní prostředí, pokud bychom běžecké akce porovnali s dopady jiných ekonomických odvětví, především z oblastí těžkého průmyslu.
  
===Pozitivní vlivy===
+
=== Pozitivní vlivy ===
 
Běžecké závody nelze provádět bez odpovědnosti k životnímu prostředí, jelikož by mohlo dojít ke zničení toho, co závodníky například přitahuje, a co dělá závod výjimečným. Pokud je však závod uskutečňován správným způsobem, může naopak životní prostředí, přírodu i život v ní zlepšit nebo alespoň uchovat.<ref>{{Citace elektronické monografie
 
Běžecké závody nelze provádět bez odpovědnosti k životnímu prostředí, jelikož by mohlo dojít ke zničení toho, co závodníky například přitahuje, a co dělá závod výjimečným. Pokud je však závod uskutečňován správným způsobem, může naopak životní prostředí, přírodu i život v ní zlepšit nebo alespoň uchovat.<ref>{{Citace elektronické monografie
 
| příjmení = Hájková
 
| příjmení = Hájková
Řádek 121: Řádek 121:
 
[[Soubor:Pražský maraton, Svornosti.jpg|alt=Pohozené kelímky na trase Pražského maratónu|náhled]]
 
[[Soubor:Pražský maraton, Svornosti.jpg|alt=Pohozené kelímky na trase Pražského maratónu|náhled]]
  
===Negativní vlivy===
+
=== Negativní vlivy ===
 
Běžecké závody, v případě, že nejsou limitovány ani kontrolovány, způsobují mnohé negativní dopady a vedou tak k poškození životního prostředí. Negativní vlivy sportovních akcí se projevují v oblasti znečišťování všech složek životního prostředí, tedy zejména vody, ovzduší a půdy. Většina těchto znečištění je především způsobena při pořádání akcí s velkým počtem závodníků. Může se potom stávat, že díky vysoké koncentraci lidí (na trase závodu) nebo v místech s nedostatečnou materiálně technickou základnou (zázemí závodu) dojde ke znečišťování například povrchových i podzemních vod. Dalším z předpokladů velkých sportovních a běžeckých akcí je čisté ovzduší. To se znečišťuje především kvůli emisím. Ty vznikají při výstavbě a provozu zařízení v zázemích závodů a při provozu dopravních prostředků, kterými se závodníci dopravují do místa závodu. U běžeckých závodů ale můžeme hovořit o menším znečištění, než například u motorových sportů.
 
Běžecké závody, v případě, že nejsou limitovány ani kontrolovány, způsobují mnohé negativní dopady a vedou tak k poškození životního prostředí. Negativní vlivy sportovních akcí se projevují v oblasti znečišťování všech složek životního prostředí, tedy zejména vody, ovzduší a půdy. Většina těchto znečištění je především způsobena při pořádání akcí s velkým počtem závodníků. Může se potom stávat, že díky vysoké koncentraci lidí (na trase závodu) nebo v místech s nedostatečnou materiálně technickou základnou (zázemí závodu) dojde ke znečišťování například povrchových i podzemních vod. Dalším z předpokladů velkých sportovních a běžeckých akcí je čisté ovzduší. To se znečišťuje především kvůli emisím. Ty vznikají při výstavbě a provozu zařízení v zázemích závodů a při provozu dopravních prostředků, kterými se závodníci dopravují do místa závodu. U běžeckých závodů ale můžeme hovořit o menším znečištění, než například u motorových sportů.
  
Řádek 135: Řádek 135:
 
}}</ref> Při nepřiměřeném počtu závodů a počtu závodníků může navíc docházet k úbytku biodiverzity a ohrožení ekologicky citlivých oblastí, jako jsou chráněná území, lesy, mokřiny, rašeliniště a vodní zdroje. Na těchto místech je při konání běžeckých závodů problémem poškozování porostů a zvýšený hluk, který může rušit zvěř. Jedním z posledních, ale zároveň hlavních dopadů běžeckých závodů je znečištění odpady. Ty se mohou projevovat ve formě znečištění půdy odpadky, například v místě závodu a na občerstvovacích stanicích.
 
}}</ref> Při nepřiměřeném počtu závodů a počtu závodníků může navíc docházet k úbytku biodiverzity a ohrožení ekologicky citlivých oblastí, jako jsou chráněná území, lesy, mokřiny, rašeliniště a vodní zdroje. Na těchto místech je při konání běžeckých závodů problémem poškozování porostů a zvýšený hluk, který může rušit zvěř. Jedním z posledních, ale zároveň hlavních dopadů běžeckých závodů je znečištění odpady. Ty se mohou projevovat ve formě znečištění půdy odpadky, například v místě závodu a na občerstvovacích stanicích.
  
==Opatření ke snížení vlivů běžeckých závodů==
+
== Opatření ke snížení vlivů běžeckých závodů ==
 
Snižování negativních vlivů souvisí především se zásadní změnou myšlení a chování jednotlivců i celých segmentů trhu a komunit. Této změny může být dosaženo formou vzdělávání (integrace environmentalistiky a ekologie do různých stupňů vzdělávání), formulací etických kodexů a kodexů chování, pomocí marketingové komunikace či legislativy. Specifickou informovanost a motivaci podporuje také environmentální značení a environmentální ocenění.<ref name=":1">{{Citace elektronické monografie
 
Snižování negativních vlivů souvisí především se zásadní změnou myšlení a chování jednotlivců i celých segmentů trhu a komunit. Této změny může být dosaženo formou vzdělávání (integrace environmentalistiky a ekologie do různých stupňů vzdělávání), formulací etických kodexů a kodexů chování, pomocí marketingové komunikace či legislativy. Specifickou informovanost a motivaci podporuje také environmentální značení a environmentální ocenění.<ref name=":1">{{Citace elektronické monografie
 
| příjmení = Pancová
 
| příjmení = Pancová
Řádek 149: Řádek 149:
 
Proto při plánování a organizaci sportovních aktivit v přírodě by se mělo dbát následujících doporučení:
 
Proto při plánování a organizaci sportovních aktivit v přírodě by se mělo dbát následujících doporučení:
  
*při tréninku a závodech v přírodním prostředí dávej přednost spíše menším sportovním akcím,
+
* při tréninku a závodech v přírodním prostředí dávej přednost spíše menším sportovním akcím,
*respektuj pokud možno značené tratě a turistické cesty,
+
* respektuj pokud možno značené tratě a turistické cesty,
*v chráněných oblastech uprav sportovní činnost v duchu návštěvního řádu,
+
* v chráněných oblastech uprav sportovní činnost v duchu návštěvního řádu,
*zejména v chráněných krajinných územích respektuj pokyny pracovníků ochrany přírody a státní správy; sportovní akce plánuj po vzájemné přátelské dohodě,
+
* zejména v chráněných krajinných územích respektuj pokyny pracovníků ochrany přírody a státní správy; sportovní akce plánuj po vzájemné přátelské dohodě,
*posiluj vnímavost k otázkám ochrany přírodního prostředí mezi sportovci a trenéry.<ref>{{Citace monografie
+
* posiluj vnímavost k otázkám ochrany přírodního prostředí mezi sportovci a trenéry.<ref>{{Citace monografie
 
| příjmení = Dovalil
 
| příjmení = Dovalil
 
| jméno = Josef
 
| jméno = Josef
Řádek 171: Řádek 171:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
===Ekologické desatero===
+
=== Ekologické desatero ===
 
Při běžeckých aktivitách v rámci závodů i mimo ně by se také běžci měli řídit ekologickým desaterem
 
Při běžeckých aktivitách v rámci závodů i mimo ně by se také běžci měli řídit ekologickým desaterem
  
#''Nevyhodíš kelímek od pití mimo občerstvovačku a jejich počet minimalizovat budeš.''
+
# ''Nevyhodíš kelímek od pití mimo občerstvovačku a jejich počet minimalizovat budeš.''
#''Ani tubu od gelu nebo papírek od hroznového cukru nevyhodíš mimo trať. A nejlépe si traťovky připravíš sám do recyklovatelných obalů.''
+
# ''Ani tubu od gelu nebo papírek od hroznového cukru nevyhodíš mimo trať. A nejlépe si traťovky připravíš sám do recyklovatelných obalů.''
#''Nekoupíš víc běžeckých bot a oblečení jen kvůli parádě, ale jen ty, které nutně potřebuješ.''
+
# ''Nekoupíš víc běžeckých bot a oblečení jen kvůli parádě, ale jen ty, které nutně potřebuješ.''
#''Co nepotřebuješ, dalším běžcům nebo do kontejneru na recyklaci pošleš.''
+
# ''Co nepotřebuješ, dalším běžcům nebo do kontejneru na recyklaci pošleš.''
#''Nebudeš po keřících trousit papírové kapesníčky, jen v nezbytném případě, když nenahmátneš listí na stromech.''
+
# ''Nebudeš po keřících trousit papírové kapesníčky, jen v nezbytném případě, když nenahmátneš listí na stromech.''
#''Spolujízdu či stop na běžecké závody praktikovati budeš.''
+
# ''Spolujízdu či stop na běžecké závody praktikovati budeš.''
#''Vodou plýtvati nebudeš – ni zbytečným vyléváním kelímků, ni při sprchování. Kohoutková je voda naše volba!''
+
# ''Vodou plýtvati nebudeš – ni zbytečným vyléváním kelímků, ni při sprchování. Kohoutková je voda naše volba!''
#''Plastové startovní tašky s rozmyslem recyklovat budeš.''
+
# ''Plastové startovní tašky s rozmyslem recyklovat budeš.''
#''Při nákupech zbytečné krabice a pytlíky odmítati budeš.''
+
# ''Při nákupech zbytečné krabice a pytlíky odmítati budeš.''
#''Hlavou mysleti budeš. Všechna pravidla mají své výjimky, ale námořnická rozvaha je vždy na místě.''<ref>{{Citace elektronického periodika
+
# ''Hlavou mysleti budeš. Všechna pravidla mají své výjimky, ale námořnická rozvaha je vždy na místě.''<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = Topinková
 
| příjmení = Topinková
 
| jméno = Barbora
 
| jméno = Barbora
Řádek 195: Řádek 195:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
==Právní úprava organizace běžeckých závodů==
+
== Právní úprava organizace běžeckých závodů ==
 
Vzhledem k zákazům, povolením a celkové úpravě přírody a krajiny, zvláště chráněných území, lesů a dalších území, mohou být jednotlivé běžecké závody v rámci ochrany přírody upraveny podrobněji, podmíněny souhlasem či povinností oznámení. Každá běžecká událost je jedinečná a její problematika specifická. Přesto veškerá jejich zákonná omezení směřují k naplnění účelu celé právní úpravy věnující se životnímu prostředí a jeho ochraně, tedy přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás (Korbařová, 2018).<ref name=":2">{{Citace periodika
 
Vzhledem k zákazům, povolením a celkové úpravě přírody a krajiny, zvláště chráněných území, lesů a dalších území, mohou být jednotlivé běžecké závody v rámci ochrany přírody upraveny podrobněji, podmíněny souhlasem či povinností oznámení. Každá běžecká událost je jedinečná a její problematika specifická. Přesto veškerá jejich zákonná omezení směřují k naplnění účelu celé právní úpravy věnující se životnímu prostředí a jeho ochraně, tedy přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás (Korbařová, 2018).<ref name=":2">{{Citace periodika
 
| příjmení = Korbařová
 
| příjmení = Korbařová
Řádek 214: Řádek 214:
 
Za porušení zákazů a nedodržení platných pravidel se mohou organizátoři dopustit přestupků. Přestupky na poli organizování běžeckých závodů mohou být spáchány porušením zákazu jejich organizace na vybraných zvláště chráněných územích nebo jejich konáním bez souhlasu v místech, kde je souhlas vyžadován. Zákon o ochraně přírody a krajiny hovoří o přestupcích, kterých se dopouští ten, kdo: „vykonává ve zvláště chráněném území činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu“. V případě vykonání činnosti přes zákaz i v případě vykonání bez souhlasu se oba přestupky velmi liší výší pokut, které za ně mohou být uloženy. Faktorem, který tuto maximální výši pokuty určuje, je organizátor akce, a to, zda je fyzickou či právnickou osobou. Fyzické osobě za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta až 100 000 Kč a právnické osobě až 2 000 000 Kč.<ref name=":2" />
 
Za porušení zákazů a nedodržení platných pravidel se mohou organizátoři dopustit přestupků. Přestupky na poli organizování běžeckých závodů mohou být spáchány porušením zákazu jejich organizace na vybraných zvláště chráněných územích nebo jejich konáním bez souhlasu v místech, kde je souhlas vyžadován. Zákon o ochraně přírody a krajiny hovoří o přestupcích, kterých se dopouští ten, kdo: „vykonává ve zvláště chráněném území činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu“. V případě vykonání činnosti přes zákaz i v případě vykonání bez souhlasu se oba přestupky velmi liší výší pokut, které za ně mohou být uloženy. Faktorem, který tuto maximální výši pokuty určuje, je organizátor akce, a to, zda je fyzickou či právnickou osobou. Fyzické osobě za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta až 100 000 Kč a právnické osobě až 2 000 000 Kč.<ref name=":2" />
  
==Závěr==
+
== Závěr ==
 
Kvalitní životní prostředí představuje základní podmínku pro vyznavače běhů v přírodě, které se stávají čím dál více atraktivní. To potvrzuje i trend růstu poptávky běžců po závodech čistě přírodních, kde hraje roli především právě čisté prostředí a ovzduší, krásná krajina a zajímavá místa. Rozvoj závodů v přírodě však s sebou obecně přináší řadu změn. Na jedné straně vede k pozitivním vlivům, například ve formě zachování a ochrany významných přírodních zdrojů. Na straně druhé jsou to však značné negativní vlivy, kdy dochází k narušování jednotlivých složek životního prostředí. Je tedy nezbytně nutné rozvoj běžeckých závodů usměrňovat. K jeho regulaci je používána řada nařízení a zákazů, ale jako mnohem vhodnější se jeví přesměrování zájmu účastníků od masových závodů k těm udržitelným nebo alespoň snaha změnit pohled lidí na věc k lepšímu.
 
Kvalitní životní prostředí představuje základní podmínku pro vyznavače běhů v přírodě, které se stávají čím dál více atraktivní. To potvrzuje i trend růstu poptávky běžců po závodech čistě přírodních, kde hraje roli především právě čisté prostředí a ovzduší, krásná krajina a zajímavá místa. Rozvoj závodů v přírodě však s sebou obecně přináší řadu změn. Na jedné straně vede k pozitivním vlivům, například ve formě zachování a ochrany významných přírodních zdrojů. Na straně druhé jsou to však značné negativní vlivy, kdy dochází k narušování jednotlivých složek životního prostředí. Je tedy nezbytně nutné rozvoj běžeckých závodů usměrňovat. K jeho regulaci je používána řada nařízení a zákazů, ale jako mnohem vhodnější se jeví přesměrování zájmu účastníků od masových závodů k těm udržitelným nebo alespoň snaha změnit pohled lidí na věc k lepšímu.
  
==Odkazy==
+
== Odkazy ==
  
=== Související stránky ===
+
=== Reference ===
 
 
* [[Triatlonové závody a životní prostředí]]
 
 
 
===Reference===
 
 
<references />
 
<references />
  

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)