Diskuse:Zvláště chráněný druh

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Připomínky skupina D Heslo je vrámci možností pěkně zpracované. Nicméně zdroje bych rozšířil i o obecnější studie ( problémy týkající se vyhlášení ohrožených druhů, management atd.. ) , zde jsou použity pouze informace z právních předpisů. Také bych zmínil pouze okrajově jakým způsobem se může rostlina či živočich dostat na zmíněný seznam. Fotka je opravdu velmi velká a text činí méně estetickým:) Pokud je v textu vložená fotka měl by se zde objevit i popis co se na fotce nachází. V tomto případě zde není a tedy fotka ztrácí význam. O zdroji fotky nemluvě ( přeci jen je toto oficiální web, tedy by se neměl dostat do problémů s autorským právem ).


Připomínky skupiny C Musím poznamenat, že se jedná o dobře a logicky zpracované heslo,celá stránka je přehlená. Zdroj k obrázku je již uvedený a samotný obrázek v současné době již vylepšuje vzhled stránky. Jedinou chybičku (spíše překlep), kterou jsem našla, je u odkazu na vyhlášku č.395/1992 Sb. kde místo r.1992 napsáno 1002. Dále bych ještě do odkazů přidala odkaz na "Červené knihy"(heslo je také zpracovávané v rámci Enviwiki) a souvislost zvláště chráněných druhů s druhy uvedenými v červených knihách.

připomínky skupiny A Opravdu se těžko něco vytýká, velmi logicky a pečlivě zpracované heslo. Jen chybí odkaz na seznam zvláště chráněných druhů živočichů. Fotka by mohla být menší.

od Jany Š. Ahoj, dej si do souvisejících stránek mojí stránku "Záchranný program" :-)

připomínky učitelů

  • souhlas, dobré, především odkazy jsou funkční - někde jde o návod atd. takže text je prakticky využitelný
  • doplnila bych na konci nadpis management druhové ochrany nebo něco takového
  • možná mohly být odkazy v textu formou referencí

--JaDlo 13. 1. 2009, 15:06 (UTC)

Posouzení kvality

Odborná kvalita: Recenzent David Vačkář - bez připomínek

Formální kvalita: Recenzent Jiří Dlouhý - bylo by vhodné přidat odkazy přímo do textu pomocí <ref>..</ref>