Otevřít hlavní menu

Málo vyjádřen kontext – kdy a proč se používá. Pokud uvedeno: „…je podskupinou metod vyjádřených preferencí.“, mělo by se nejméně odkázat na tyto metody.

Jazyk pro takto krátké heslo příliš komplikovaný až šroubovaný (odkud převzato?):

  • „a atributů varianty popisujících“ – lépe „a výběr atributů varianty popisujících“
  • „získat jak hodnoty pro každý atribut“ – hodnoty čeho? nebo hodnoty tohoto atributu?

Pokud uvedena „Praktická aplikace:“, měly by být známy i výsledky této aplikace

Celkově: příliš stručné, málo analytické, chybí odkazy (citace) v textu, není tedy jasné, jak byly použity uvedené zdroje.

Jana Dlouhá, --JaDlo 12. 5. 2010, 07:41 (UTC)

Zpět na stránku „Výběrový experiment“.