Diskuse:Modernizace GSM sítě a recyklace mobilních telefonů

Aktivní diskuse
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Nakonec celkem zajímavě zpracováno a třeba pro školní účely z toho vyšel dobrý nápad i text. Z hlediska kademické práce má ale zásadní nedostatky:

  • vypadá to nedodělaně, chybí závěr, seznam literatury je odbytý, chybí odkazy v textu
  • zásadní je nedodržování etiky v oblasti přebírání obrázků. viz Nápověda:Základní pravidla pro psaní nebo konkrétně Nápověda:Přebírání textů či obrázků
  • vysloužilých mobilních telefonech – k jakému datu???
  • díky tomu se od tohoto roku životnímu prostředí každý rok uleví o 33 tisíc tun oxidu uhličitého – od jakého roku? kde?

Jana Dlouhá, --JaDlo 17. 5. 2010, 08:01 (UTC)

Copyvio

V článku dochází velmi pravděpodobně k porušení autorského práva v případě obrázků.--Jirka Dl (diskuse) 3. 5. 2016, 13:37 (CEST)

Zpět na stránku „Modernizace GSM sítě a recyklace mobilních telefonů“.