Diskuse:Městská zeleň

Z Enviwiki
Verze z 14. 1. 2009, 15:43, kterou vytvořil Jiří Dlouhý (diskuse | příspěvky) (Nová sekce →‎Pedagogové - obrázek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny B (Ji): Obsahově velmi hezky a výstižně zpracované heslo. Pouze bych do textu vložila nějaké citace zdrojů. Také mi není docela jasné závěrečné rozdělení zdrojů a literatury. Do "Zdrojů" by mělo patřit vše, co bylo použito k tvorbě hesla a do "Odkazů" pak webové stránky a tištěná literatura, které slouží k dalšímu studiu. Viz http://www.czp.cuni.cz/lms/mod/resource/view.php?id=1059

---

Připomínky skupiny C: Zde lze opravdu velmi těžko hledat chyby, text je přehledně a logicky rozčleněn. Jen mě překvapilo to ohromné množství literatury, ale je to samozřejmě jen ku prospěchu věci. Jedinou připomínku bych měla ke "greenbelts" - pro lajka by bylo dobré více vysvětlit o co se jedná. ---

Připomínky Skupiny E (P): Zde se těžko něco vytýká, heslo je pečlivě zpracované a má logickou strukturu. Možná by se hodil nějaký obrázek městské zeleně, který by stránku obzvláštnil. Také by snad bylo vhodné trochu rozvést téma ohrožení městské zeleně, které látky jí nejvíc vadí atd. Seznam literatury na mě působí až příliš vyčerpávající, ale to samozřejmě nelze označit za chybu.


interní diskuse skupiny D

"křovinách či britských „zelených pásech“ greenbelts " slovo greenbelts bych nějak oddělil = nebo () apod. nebo naopak britských "greenbelts" (zelených pásech) - přípdaně nějak vysvětlit, nebo odkázat.

bylo by dobré zmínit kdo blastně městskou zeleň vlastní - tzn kdo o ní pěčuje a proč. (věřejné parky, lesy x soukromá zeleň, botanické zahrady, golfové trávníky, zeleň u nových projektů - "umělé trávníky", nepůvodní dřeviny...) případně zmínit i významné stromy.

byla by dobrá nějaká fotka městské zeleně, nebo třeba letecký snímek města apod. - nebo něco takového: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20080708_Chicago_City_Hall_Green_Roof.JPG - nebo jiné z wiwkimedia commons

odkaz na pražské lesy by mohl vést na jinou stranu něž pěstování lesa - např městské lesy


reakce autorky

všem děkuju za připomínky, většinu z nich použiju k úpravám. K obsahovým doplněním:

  • vlastnictví zeleně je jedno z možných hledisek její klasifikace, jednotl. způsoby klasifikace jsou poměrně obšírné, proto jsem se o nich nerozepisovala a dala odkaz na příslušné zdroje
  • na látky škodící zeleni se ještě podívám, určitě doplním aspoň odkaz
  • umělé trávníky, nepůvodní dřeviny apod. už jsou dle mého názoru hodně rozšiřující témata a stránka by pak byla příliš dlouhá, já jsem se snažila zaměřit spíš na věci obecnější (specializovaných doplnění by se pak našlo samozřejmě spousty)

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • zajímavý seznam zdrojů, ovšem dosti málo vytěžen
  • takto lépe uvádět v seznamu literatury, u zdrojů by mělo být číslo stránky, kde informace nalezena
  • logické členění, ale nic konkrétního (angličan by řekl "no evidence provided")

--JaDlo 13. 1. 2009, 20:40 (UTC)

Pedagogové - obrázek[editovat zdroj]

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

U vašeho obrázku není zřejmý souhlas autora.

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 13:43 (UTC)