Diskuse:Komunální odpad

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Připomínky skupiny A: Text je tvořen převážně citacemi a je tedy otázkou, jak k němu přistupovat. Mohu doporučit pouze zestručnit.

"Připomínky skupiny B: Jakub" Doporučuju uvést: Komunální odpad je odpad ze spotřeby, patří tedy do skupiny např. autovraky nebo pneumatiky, elektroodpad. Jinak je velmi těžké kritizovat něco, co se mi zdá v pořádku . . .

Připomínky skupiny F (V): Text je jasný a srozumitelný. Více bych však rozvedla skládkování nebo alespoň uvedla odkaz podobně jako u recyklace.Toto by bylo vhodné i pro ostatní využití odpadu, jako je např. spalování, propojit ho s heslem spalovna odpadu, které je uvedeno v enviwiky a kompostování propojit např. s bioplynovou stanicí, taktéž uvedenou v enviwiky.

Děkuji za připomínky skupiny F, do stránky jsem doplnila příslušné odkazy k heslům jak ve wikipedii tak v enviwikii. Pro skupinu B: Definici komunálního odpadu jsem již neměnila, neboť takto je uvedena i v zákoně o odpadech. Pro skupinu A: Text mi takto přijde výstižný a myslím, že by bylo škoda ho zestručňovat.

připomínky učitelů

  • přehlednost, utříděnost považuji za hlavní přednost
  • jinak celkem dobře citováno, lépe ovšem systémem referencí
  • zbytečné opakování: zvyšuje se podíl recyklace a kompostování. Je preferováno využití odpadů před jejich odstraněním, s prioritou materiálového využití (recyklace)odpadů

--JaDlo 14. 1. 2009, 10:36 (UTC)