Diskuse:Diverzita společenstev

Aktivní diskuse

Připomínky skupiny A Téma je přehledně zpracováno s logickou návazností. Objevuje se zde velké množství odkazů a navazujících témat. V textu se však nacházejí pravopisné chyby( překlepy, nebo vynechaná písmena). Vzorce jsou správné, ale text dělají až příliš technický. U beta diversity bych dopsal že se jedná o gradienty prostředí nebo zeměpisné šířky.

skupina F Dle mého názoru je heslo velice přehledně zpracové a obsáhlé. Má dostatečné množství odkazů a drží se hlavního tématu. Struktura jasná a přehledná. Obsahově je v pořádku. Možná by se hodil obrázek pro lepší ilustraci. Pěkný je v knize Biologické principy přírody od R.B. Primack a kol., Portál 2001, str. 33.

odpověď: Co se gradientů týče, to že jsem je neuvedl je závažná chyba - napravím. Za doporučenou literaturu s obrázkem děkuji - využiji.


Interní diskuse skupiny D

"Index diverzity podle Oduma " by měl být též tučně jako ostatní indexy

"(tedy pi odhadovanou jako součin ni.N-1 )." - "i" u ni by si zasloužilo dolní index

" Teorie ostrovní biogeografie – i terrestrický ekosystém " - váhám se slovem terrestrický: viz: http://www.pravidla.cz/hledej.php?qr=terestrick%FD osobně bych variantu bez dvojhlásky považoval za více českou


jinak toto heslo považuji za perfektní

připomínky učitelůEditovat

  • samozřejmě výborné, mnohem víc práce, než bylo nutné
  • přehledné, jasné (tedy složitější vzorce moc ne... Možná by se měly ještě důsledněji popsat proměnné např. Jaccardův index - co je c?)
  • žánrem spíše odborný článek, ne heslo se základní informací - ale do učebnice rozhodně patří
  • výborná práce s literaturou

--JaDlo 14. 1. 2009, 09:27 (UTC)

Zpět na stránku „Diverzita společenstev“.