Diskuse:Anglická filtrace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny C:

Soulad textu s heslem je evidentní, autor se zaměřuje na anglickou filtraci, vzhledem k tomu, že uvádí, že se jedná o nejstarší typ, bylo by jistě zajímavé zmínit krátkou historii a uvést proč se jí vlastně říká anglická filtrace. Chybí zde odkaz na českou wikipedii, kde jsou popsány další typy filtrací, které se mohou vyskytovat. Možná by bylo vhodné zmínit, že se jedná o jiný typ filtrace než klasický, kdy tento proces nahrazuje celý proces úpravy vody a probíhají zde biologické procesy i mechanické čištění. Členění odstavců je srozumitelné a přehledné, v odstavci konstrukce a funkce by bylo vhodné přidat odkazy na bakterie, rozsivky atd. z české wikipedie. V odstavci použití by bylo zajímavé zmínit, do jaké míry je tato metoda používána a obecně pro jakou vodu (silně znečištěnou, slabě apod.) – pojem CHSK nemusí být běžnému uživateli znám. V textu chybí přesnější odkazy na literaturu, jsou uvedeny až v závěru a není z toho jasné, z čeho autor v jednotlivých odstavcích čerpal. Přes malé výše uvedené nedostatky je heslo zpracováno přehledně a srozumitelně.


Připomínky Skupiny E (R):


Připomínky Skupiny A

Heslo přehledně zpracovává vymeztené téma. Sice nesplňuje požadovaný rozsah, ale většina podstatných informací o tématu je zde srozumitelně vysvětlena. V textu bych uvítala alaspoň zmínku o ostatních metodách filtrace, případně srovnání, výhody, nevýhody. Pokud lze někde dohledat, bylo by vhodné alespoň pro představu zmínit jakou rychlostí filtrace probíhá, resp jaký objem vody lze touto metodou přefiltrovat na čas a plochu. A alespoň stručně bych vysvětlila jakým způsobem probíhá praní filtru, aby to bylo i pro laika pochopitelné. Jinak oceňuji přítomnost a funkčnost odkazů na zdroje v textu.

Připomínky skupiny (B):Heslo je jasně a výstižně zpracováné.Rozřadila bych text aby byl na pohled a přečtení přehlednější.Nadpis konstrukce a fce patří určitě pod obrázek (asi překlep).