Otevřít hlavní menu

Připomínky skupiny A: Přijde mi to dost stručné. Zrušila bych tučné písmo. Pro lepší pochopení by jistě dobře posloužil obrázek. Podle Petránka je ablace odnos horninových částic větrem (a tak to učil i Tonika)- těch výkladů je ale samozřejmě víc. Navíc ablace znamená leccos - termín se používá v lékařství, pro názvy analytických metod (např. laserová ablace).


Připomínky Skupiny B

Heslo je zpracováno docela povrchně. Chybí mi zde členění, které by zlepšilo přehlednost textu. Není vhodné ani použití tučného písma. Dále zde chybí odkazy na zdroje v textu.Připomínky Skupiny E

Text působí jako okopírovaný či jen opsaný z uvedených zdrojů. Je také příliš stručný a nesplňuje tak základní podmínku rozsahu 3000 - 4000 znaků. Nelíbí se mi použití tučného písma v celém textu. Lepší je určitě používat tučné písmo jen ke zvýraznění některých termínů. Přínosné by asi bylo pokusit se celý text rozdělit do více odstavců s nadpisy, a také správně citovat formou odkazů. Chybí Témata, Související stránky, Externí odkazy, případně zařazení do Kategorie.

připomínky učitelůEditovat

 • heslo nedostatečné rozsahem
 • celý text "Ledovce jako otevřené geosystémy mají vstup a výstup. Vztah mezi vstupem a výstupem ledu, firnu a sněhu je označován jako bilance ledovce a je zpravidla vyjadřován ve vodním ekvivalentu (tj. v množství vody vznikající táním). Vstup označujeme jako akumulaci, tj. všechny pochody, které jsou spojeny s přírůstkem sněhu, firnu nebo ledu v ledovci. výstup označujeme jako ablaci, tj. všechny pochody spojené se ztrátou hmoty v ledovci. Čára oddělující na ledovci zónu akumulace od zóny ablace je označována jako čára rovnováhy" okopírován beze změny ze zdroje http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/10_kapitola.htm
 • sice citace uvedena, nicméně v tomto případě by musel být citovaný text v uvozovkách
 • citovaný text nesouvisí s předchozí větou (souvislost nepopsána.
 • citace na konci neopakovat ve zdrojích i literatuře, elektronické nejsou většinou ve správném formátu (způsob citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů;
 • heslo nepřijatelné

--JaDlo 13. 1. 2009, 10:48 (UTC)


pomocná rukaEditovat

 • řídit se již výše uvedenými připomínkami
 • jedná se o ablaci u ledovců, proto změnit i název
 • lépe vysvětlit pojem a které jevy zahrnuje
 • můžete doplnit ilustr. fotkami z wikimedia commons
 • chtělo by to konkrétní případy výskytu ablace
 • na http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2007071918 najdete v závěru pěkný případ ubývání ledovce (ablace táním?), zkuste najít něco podobného..

--PachmanovaL 16. 1. 2009, 09:09 (UTC)

Zpět na stránku „Ablace“.