Diskuse:Červené knihy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Připomínky Skupiny D

Není dodržen rozsah, bylo by vhodné text rozšířit. Např.: Historie červených knih – první vydání, případně stručné vysvětlení kategorizace IUCN – A – E (je možné nalézt to v odkaze na stránkách IUCN, ale ty jsou v angličtině). 1.odstavec by bylo možné rozdělit na podkapitoly Červená kniha (něco jako stručná definice) a červené seznamy.


Připomínky Skupiny B (Ji)

Obsahově je heslo celkem v pořádku, jen bych do kapitoly "Červené knihy ČR a SR" uvedla také kolik dílů u nás vyšlo a které (Ptáci, Bezobratlí, Vyšší rostliny atd.) a použila bych alespoň jednou celý název knihy (Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR). Citace jednotlivých knih by bylo možná dobré uvést také do kapitoly "Literatura" jako publikace k dalšímu studiu. Také navrhuji zmínit se o Červené knize biotopů viz http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha/ . A ještě malá chybka, poslední věta je nedopsaná.Připomínky Skupiny C:

Stránka obsahuje řadu zajímavých informací, ale chtělo by ji ještě trochu rozšířit, např. vyjmenovat jednotlivé díly červených knih, které u nás vyšly a uvést k nim základní informace ( především citace, počty ohrožených druhů). Dále jsem nalezla v textu 2 malé chybičky- "velikost ohrožení druhů", bych nahradila "stupeň ohrožení druhů"; poslední věta nedává smysl. Zajímavé by bylo také vytvořit odkaz na stránku MŽP k vyhlášce č.395/1992 Sb..

připomínky učitelů

 • text obsahuje více nicneříkajících formulací jako "Staly se nejsrozumitelnějším a nejpřístupnějším vědeckým zdrojem i pro veřejnost, hodnotným pro ochranu rostlin a zvířat.", ale chybí konkrétní údaje např. které z kategorií IUCN se do ČK zařazují?
 • není třeba uvádět téměř celou citaci knihy, na jejíž úplnou citaci vzápětí odkazujete
 • často začínáte větu "Dále"
 • nesplňuje některá kritéria:
  • ucelenost - podává všechny informace podstatné pro porozumění i ze strany laiků, definuje všechny používané pojmy (nebo na ně odkazuje)
  • kontext - obor nebo prostředí např. právní, v němž je téma ukotveno
  • výstižnost - přiměřená stručnost a zdůraznění podstatného
  • logická stavba textu - návaznost témat, vhodné členění, méně podstatné uvádí např. formou odkazů, úvod a závěr (shrnutí podstatných rysů, trendů, odkaz na širší souvislosti)

Jana Dlouhá