Diskuse:Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
 
=== Skupina C :===
 
=== Skupina C :===
----
 
 
V tomto případě je velmi těžké kritizovat něco, co podle mého názoru splňuje veškeré požadavky na výstižnost, přehlednost a kvalitu textu. Možná bych jen ještě doplnila, že úmluva umožňuje zjišťovat dálkový přenos a omezovat tak vypouštění emisí určitých znečiťujících látek prostřednictvím již zmíněných protokolů. Úmluva tedy umožnila jednotlivým státům přístup k informacím  a monitoringu znečištění ovzduší ostatních státu, umožnila najít tedy původce znečištění v mezinárodním měřítku a poskytla možnosti, jak toto znečištění omezovat. Dále bych napsala něco více o vstahu ČR k úmluvě, neboť myslím, že ČR není signatářem všech protokolů.
 
V tomto případě je velmi těžké kritizovat něco, co podle mého názoru splňuje veškeré požadavky na výstižnost, přehlednost a kvalitu textu. Možná bych jen ještě doplnila, že úmluva umožňuje zjišťovat dálkový přenos a omezovat tak vypouštění emisí určitých znečiťujících látek prostřednictvím již zmíněných protokolů. Úmluva tedy umožnila jednotlivým státům přístup k informacím  a monitoringu znečištění ovzduší ostatních státu, umožnila najít tedy původce znečištění v mezinárodním měřítku a poskytla možnosti, jak toto znečištění omezovat. Dále bych napsala něco více o vstahu ČR k úmluvě, neboť myslím, že ČR není signatářem všech protokolů.
  

Verze z 11. 12. 2008, 05:19

Skupina C :

V tomto případě je velmi těžké kritizovat něco, co podle mého názoru splňuje veškeré požadavky na výstižnost, přehlednost a kvalitu textu. Možná bych jen ještě doplnila, že úmluva umožňuje zjišťovat dálkový přenos a omezovat tak vypouštění emisí určitých znečiťujících látek prostřednictvím již zmíněných protokolů. Úmluva tedy umožnila jednotlivým státům přístup k informacím a monitoringu znečištění ovzduší ostatních státu, umožnila najít tedy původce znečištění v mezinárodním měřítku a poskytla možnosti, jak toto znečištění omezovat. Dále bych napsala něco více o vstahu ČR k úmluvě, neboť myslím, že ČR není signatářem všech protokolů.

Poznámky pedagogů

Dovolil jsem si přidat propojení s dalšími stránkami.

--Jiří Dlouhý 2. 12. 2008, 17:15 (UTC)


Skupina F

Heslo je zpracované, dle mého názoru, pečlivě a srozumitelně. I po strukturní stránce mi přijde v pořádku. Snad jen v kapitole Organizační struktura CLRTAP jde autor trochu moc do deteilů. Tyto informace by si spíše čtenář měl najít v některém z odkazů. A ještě by asi nebylo od věci, doplnit tam nějaké konkrétní informace vztahující se k ČR. ( Např.: Kdy ČR ratifikovala tuto úmluvu atd.)


Skupina E (B)

Skutečně je těžké něco vytknout, text je v logickém sledu, možná chybí trochu více info (jen třeba v odkazech) o přenášených látkách, odkud jsou (z jakých zdrojů apod.), třeba nějaká stručná obecná charakteristika, aby si to uživatel dokázal představit (třeba rozdíl v době setrvání v atmosféře látek, které dokáží překonat hranice kontinentů a těmi, které to "neumí" :). Nevím ale, nerozšířilo by se tím dané heslo příliš...? V každém případě souhlasím, že chybí zmínka o ČR, ale zároveň nesouhlasím, že je kapitola Organizační struktura CLRTAP příliš detailní, naopak dává možnost lépe si představit, jak široké spektrum činností je v CLRTAP obsaženo.