Otevřít hlavní menu

Editace stránky Co jsou principy trvale udržitelného rozvoje

Varování: Nejste přihlášen(a). Pokud uložíte jakoukoli editaci, vaše IP adresa bude zveřejněna v historii této stránky. Pokud se přihlásíte nebo si vytvoříte účet, vaše editace budou připsány vašemu uživatelskému jménu a získáte i další výhody.

Editace může být zrušena. Zkontrolujte a pak potvrďte změny zobrazené níže.

Aktuální verze Váš text
Řádek 1: Řádek 1:
==I. základní hodnotové principy:==
+
I. '''základní hodnotové principy''':
  
===1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:===
+
1. společenství života a přírody – princip úcty a respektu k přírodě:
  
 
a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:
 
a) jako k jedinému pramenu uspokojení našich potřeb (statky a služby poskytované přírodou) – princip nezastupitelnosti přírody:
  
:i) zdroje;
+
i) zdroje;
  
:ii) výpusti;
+
ii) výpusti;
  
:iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;  
+
iii) estetické, zdravotní, kulturní a jiné služby;  
  
:iv) služby funkčních ekosystémů;
+
iv) služby funkčních ekosystémů;
  
 
b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;
 
b) k její vlastní vnitřní hodnotě – princip autonomní hodnoty přírody;
Řádek 19: Řádek 19:
 
d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;
 
d) k neživé přírodě – princip respektu k neživé přírodě;
  
===2. společenství lidí – princip společenství:===
+
2. společenství lidí – princip společenství:
  
 
a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):
 
a) „globálně“ (ale samozřejmě i v rámci místních společenství):
  
:i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
+
i) princip sdílení lidských práv (a povinností) a základních svobod jako globálního společného jmenovatele;
  
:ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;
+
ii) princip respektu k odlišným civilizacím a kulturám;
  
 
b) regionálně a lokálně:
 
b) regionálně a lokálně:
  
:i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
+
i) princip kvality společenství a sdílených hodnot;
  
:ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
+
ii) princip kvality života jednotlivce a jeho individuálního rozvoje;
  
:iii) princip vzájemnosti:
+
iii) princip vzájemnosti:
  
::1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
+
1) princip sociální integrace (soudržnosti; cílené snižování počtu sociálně marginalizovaných jedinců a skupin)
  
::2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);
+
2) princip sociální solidarity (starost o občany, kteří se bez vlastní viny dostali do obtížné situace);
  
===3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:===
+
3. člověk ve vztahu k přírodě a světu – princip přirozenosti člověka:
  
 
a) lidské poznání – princip pokory:
 
a) lidské poznání – princip pokory:
  
:i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
+
i) důvěra k vědě – princip vědeckosti;
  
:ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);
+
ii) respekt k limitům poznání – princip předběžné opatrnosti (precautionary principle);
  
 
b) lidské prožívání – princip subjektivity:
 
b) lidské prožívání – princip subjektivity:
  
:i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
+
i) citový vztah ke světu – princip emocionality;
  
:ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;
+
ii) subjektivní prožitek a poznání – princip autenticity;
  
 
c) lidská mravnost – princip mravnosti:
 
c) lidská mravnost – princip mravnosti:
  
:i) individuální odpovědnost:
+
i) individuální odpovědnost:
  
::1) za sebe;
+
1) za sebe;
  
::2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
+
2) za společenství – za jakoukoli skupinu, jíž je jednotlivec členem;
  
::3) za globální stav světa;
+
3) za globální stav světa;
  
:ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
+
ii) skupinová odpovědnost – princip kultivace veřejného prostoru:
  
::1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
+
1) tvorba otevřené liberální občanské společnosti jako společenství menšin (všech subjektů a institucí odborné a občanské veřejnosti;
  
::2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.
+
2) definované efektivní, otevřené a průhledné (transparentní) rozhodovací procesy.
  
==II. strategické principy:==
+
II. strategické principy:
  
===1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:===
+
1. princip společné, sdílené, ale diferencované odpovědnosti:
  
 
a) v prostoru:
 
a) v prostoru:
  
:i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
+
i) v ochraně přírody a životního prostředí a k jejich využití;
  
:ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;
+
ii) ve vyváženosti místní, regionální a globální;
  
 
b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);
 
b) v čase – princip odpovědnosti vůči budoucím generacím za předání přírodního, kulturního a civilizačního dědictví (strategické a územní plánování);
Řádek 83: Řádek 83:
 
c) v prostoru i v čase:
 
c) v prostoru i v čase:
  
:i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;
+
i) princip obnovy a údržby kulturní krajiny;
  
 
d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;
 
d) princip stabilizace a zlepšení sídelní struktury a udržení života na venkově;
  
===2. princip dynamické rovnováhy:===
+
2. princip dynamické rovnováhy:
  
 
a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;
 
a) pluralitní zastupitelské demokracie – participativní;
Řádek 93: Řádek 93:
 
b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;
 
b) tržního hospodářství – s hodnotovými rámci;
  
===3. princip rovných příležitostí:===
+
3. princip rovných příležitostí:
  
 
a) jednotlivců a skupin;
 
a) jednotlivců a skupin;
Řádek 99: Řádek 99:
 
b) ekonomických subjektů;
 
b) ekonomických subjektů;
  
===4. princip limitu (environmentálních limitů);===
+
4. princip limitu (environmentálních limitů);
  
===5. princip únosnosti:===
+
5. princip únosnosti:
  
 
a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);
 
a) princip únosnosti prostředí (kritická zátěž prostředí, critical load);
Řádek 111: Řádek 111:
 
d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);
 
d) princip individuální únosnosti (udržitelnost vzorců spotřeby a výroby);
  
===6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;===
+
6. princip koheze – efektivity, soudržnosti a výkonnosti institucí;
  
===7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:===
+
7. princip subsidiarity (subsidiarity principle) v dialektickém smyslu:
  
 
a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;
 
a) přinášet řešení na nejnižší úroveň v prostoru a čase, kde je řešení možné;
Řádek 119: Řádek 119:
 
b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);
 
b) povinnost přinést řešení na vyšší úrovni v prostoru a čase, kde nižší úroveň nestačí (vytváření pravidel, rámců a úmluv);
  
===8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);===
+
8. princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatý v Evropském společenství (high level of environment protection);
  
===9. princip nevratnosti změn;===
+
9. princip nevratnosti změn;
  
===10. princip synergie:===
+
10. princip synergie:
  
 
a) negativní – synergie dopadů a rizik;
 
a) negativní – synergie dopadů a rizik;
Řádek 129: Řádek 129:
 
b) pozitivní – synergie nástrojů;
 
b) pozitivní – synergie nástrojů;
  
===11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.===
+
11. princip partnerství: vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoliv na bázi rivality.
  
==III. takticko-technické principy:==
+
III. takticko-technické principy:
  
===1. taktické:===
+
1. taktické:
  
 
a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty
 
a) princip inkorporace (principle of incorporation) na všech úrovních: principy udržitelného rozvoje a úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuty
  
:i) v politikách všech zemí;
+
i) v politikách všech zemí;
  
:ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)
+
ii) ve všech oblastech společenského života, resortních politikách atd. (IPPC aj.)
  
 
b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);
 
b) princip odloučení (ekonomického rozvoje od negativních dopadů na životní prostředí – decoupling);
Řádek 149: Řádek 149:
 
e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:
 
e) princip ekoefektivity – efektivní využívání spotřebovávatelných zdrojů:
  
:i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
+
i) analýza nákladů a užitků (princip přiměřenosti nákladů; cost-benefit analysis);
  
:ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);
+
ii) strategie dvojího vítězství (příjemné s užitečným, win-win strategy);
  
 
f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;
 
f) ekosystémový přístup (princip) – efektivní využívání nespotřebovávatelných zdrojů;
Řádek 159: Řádek 159:
 
h) princip spolupodílení (participace);
 
h) princip spolupodílení (participace);
  
:i) princip informovanosti;
+
i) princip informovanosti;
  
:ii) princip komunikace;
+
ii) princip komunikace;
  
 
i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);
 
i) princip individuace (respektu k místním přírodním, civilizačním a kulturním odlišnostem);
Řádek 167: Řádek 167:
 
j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):
 
j) princip distribuce (tam, kde z různých důvodů nemůže fungovat trh):
  
:i) zdrojů;
+
i) zdrojů;
  
:ii) rizik;
+
ii) rizik;
  
 
k) princip selekce – rozlišení a koordinace:
 
k) princip selekce – rozlišení a koordinace:
  
:i) společenské objednávky;
+
i) společenské objednávky;
  
:ii) odbornosti;
+
ii) odbornosti;
  
:iii) soukromého zájmu;
+
iii) soukromého zájmu;
  
 
l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):
 
l) princip dobrého řízení – vládnutí (good governance):
  
:i) princip kontroly;
+
i) princip kontroly;
  
:ii) princip zpětné vazby;
+
ii) princip zpětné vazby;
  
:iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);
+
iii) princip indikace (indikátory udržitelnosti);
  
===2. ekonomicko-technické:===
+
2. ekonomicko-technické:
  
 
a) princip ekonomizace:
 
a) princip ekonomizace:
  
:i) internalizace externalit;
+
i) internalizace externalit;
  
::1) pozitivních;
+
1) pozitivních;
  
::2) negativních;
+
2) negativních;
  
:ii) oceňování;
+
ii) oceňování;
  
:iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
+
iii) princip ekonomických nástrojů (ekonomické odpovědnosti): činnosti škodící životnímu prostředí by měly být znevýhodněny oproti činnostem škodícím méně či vůbec:
  
::1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
+
1) princip„znečišťovatel platí“ („polluter pays“ principle);
  
::2) princip ekologické daňové reformy;
+
2) princip ekologické daňové reformy;
  
::3) princip pozitivní ekonomické stimulace;
+
3) princip pozitivní ekonomické stimulace;
  
 
b) princip technologizace:
 
b) princip technologizace:
  
:i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
+
i) princip nejlepší dostupné technologie (best available technologies or technics, BAT):
  
::1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
+
1) výrobní, hmotné technologie a techniky;
  
::2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;  
+
2) manažerské techniky, postupy, normy, certifikace, firemní kultura). minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;  
  
:ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
+
ii) princip minimalizace znečištění (rizika) u zdroje;
  
:iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí  méně škodlivými;
+
iii) princip substituce: nahrazovat výrobky a činnosti škodící životnímu prostředí  méně škodlivými;
  
:iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
+
iv) princip minimalizace materiálových a energetických vstupů;
  
:v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
+
v) princip preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými;
  
:vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
+
vi) princip prevence vzniku odpadů a jejich recyklace;
  
:vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.
+
vii) mnoho principů dalších podle míry podrobnosti.
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==

Všechny příspěvky do Enviwiki jsou zveřejňovány podle licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported (podrobnosti najdete na Enviwiki:Autorské právo). Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho do Enviwiki neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (tzv. public domain). NEVKLÁDEJTE DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM BEZ DOVOLENÍ!

Storno Pomoc při editování (otevře se v novém okně)

Šablony použité na této stránce: