Akustické pohodlí v budově

Z Enviwiki
Verze z 16. 4. 2021, 07:43, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Akustické pohodlí znamená hladinu vnitřních a vnějších zvuků, které vnímá obyvatel stavby. Příliš vysoká hladina hluku negativně ovlivňuje kvalitu života a zdraví uživatelů stavby. Nadměrný hluk způsobuje nervozitu a potíže se spánkem, které mohou způsobit zdravotní problémy. Zelená architektura zahrnuje ochranu před hlukem jako cíl míry pohodlí a kvality života.

Realizovat podmínky akustického pohodlí znamená zajistit :

 • Akustická úprava vnitřních prostor, která řeší ozvěny všech hluků;
 • Akustická izolace vnitřních prostor;
 • Snížení hluků způsobovaných uživateli budovy ivybavením;
 • Akustická zonace, rozdílné nakládání s různými zvukovými prostředími.

Hluk a škodlivé dopady[editovat | editovat zdroj]

Akustické ruchy jsou buď rušivé, nebo jsou osobou, která je vnímá, vítané (rozhovor, hudba atd.).

Škodlivé dopady jsou trojího typu:

 • Hluk pocházející z vnějšího prostředí (vozidla, hromadná doprava, letadla…) a z vnitřku stavby (ozvěny mluvy, rozhovory v sousedících prostorech…);
 • Zvuky vznikající při využívání vnitřních prostor uživateli budovy (zvuk kroků, pád nějaké věci na zem, atd.);
 • Zvuky technického vybavení (kanalizace, koupelny, výtahy, ventilace, topení…).

Zvuk vzniklý v určitém prostoru je jednak vnímán přímo, zadruhé pak s určitým zpožděním, způsobeným ozvěnou vznikající odrazem zvukových vln od ploch (stěny, podlaha, strop) a od objektů v daném prostoru.

Ozvěna zvuku nebude rušivá, zůstane-li slabá. To znamená, jestliže je časová odchylka mezi vjemem původního zvuku a vjemem odraženého zvuku krátká (typicky méně než 30 milisekund) a také pokud je výrazný rozdíl v intenzitě původního a odraženého zvuku (odražený zvuk musí být slabý). V opačném případě bude ozvěna snižovat slyšitelnost a působit škodlivě.

Obyvatelé určitého prostoru budou na zvuky v něm vnímané reagovat dvěma způsoby:

 • Fyziologická reakce vnímání zvuku mezi prahem slyšitelnosti a prahem bolesti;
 • Psychosociální reakce na pocity nepohodlí.

Zvukové pohodlí znamená na jednu stranu dobrou slyšitelnost některých zvuků (hlasy, hudba) a na druhou stranu absenci rušivých zvuků.

Akustická úprava vnitřních prostor[editovat | editovat zdroj]

Tato úprava spočívá ve snížení doby ozvěny zvuků a ve zvýšení zvukových absorpčních schopností ploch v prostoru. Příliš hlučný prostor může být upraven změnou pokrytí stěn a podlahy (s využitím absorpčních panelů, difuzérů apod.) nebo změnou objemu prostoru prostřednictvím příček.

Akustická izolace[editovat | editovat zdroj]

Znamená dosáhnout optimální míry akustické izolace vzhledem k vnějším zvukům (vzdušné zvuky, zvuky dopadů a zařízení). Pro omezení vnějšího hluku je třeba vzít v úvahu 3 způsoby jeho přenosu:

 • Přímý přenos: vnější stěna, která odděluje původce zvuku od příjemce, musí omezit přenos vnějšího zvuku prostřednictvím vlastního chvění (tzv. zvuk těles v protikladu k vzdušnému zvuku).
 • Nepřímý přenos: také boční stěny spojené s vnější stěnou způsobují přenos vnějšího hluku do vnitřního prostoru prostřednictvím vlastního chvění.
 • Přenos prostřednictvím vybavení, které spojuje vnější prostředí s vnitřním.

Pro omezení vzdušného hluku je třeba nakládat s oběma způsoby jeho přenosu:

 • Přímý přenos: vnitřní stěna oddělující přijímající prostor od prostoru, kde zvuk vzniká, způsobuje prostřednictvím vlastního chvění přenos vzdušného zvuku, který se stává opět vzdušným zvukem v přijímajícím prostoru;
 • Boční přenos: boční stěny spojené s vnitřní oddělující stěnou také přenášejí zvuk svým chvěním.

Snížení hluků způsobovaných uživateli budovy a vybavením[editovat | editovat zdroj]

Pro snížení dopadového zvuku na podlahu je třeba ošetřit jeho zdroj a 2 způsoby jeho přenosu:

 • Přenos mechanické energie z dopadajícího tělesa na podlahu.
 • Tělesový přenos této energie, který vytvoří vzdušný hluk v přijímajícím prostoru, tento přenos je přímý prostřednictvím podlahy a nepřímý skrze strukturu stavby.

Akustická zonace[editovat | editovat zdroj]

Akustická zonace staveb sektoru služeb je povinná – i v ČR.

Akustická zonace souvisí s koncepcí a stavby a s problematikou izolace od vnějších zvuků a zvuků vybavení a znamená umístit nejklidnější prostory blízko sebe a co možná nejdále od zdrojů hluku. V případě obytných prostor bere akustická zonace vnitřního prostoru v úvahu takové zdroje hluku, jako jsou audio-vizuální spotřebiče, domácí/kuchyňské spotřebiče atd...

Plán obytného domu tak musí vzít v úvahu průčelí domu obrácené do ulice, umístění výtahů a schodišť a sousedící místnosti stejného využití.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]