Ablace: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 20: Řádek 20:
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
 
http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/10_kapitola.htm
 
http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/10_kapitola.htm
 +
 
[[http://en.wikipedia.org/wiki/Snow Sníh - anglická wiki]]
 
[[http://en.wikipedia.org/wiki/Snow Sníh - anglická wiki]]
  

Verze z 10. 12. 2008, 14:20

Úvod

Základ slova je latinského původu. Ablatio = odnést pryč, snést, odejmout, odchlípit.[1]. Používá se nejen ve vztahu k odtávání ledovců, ale například i u meteoritů, v medicíně atd.

Definice

"Ubývání hmoty ledovce táním nebo sublimací, deštěm a zemským teplem." Od 20. století je ubývání vnitrozemských ledovců i Antarktidy urychleno nárůstem globální teploty.[2]


Při tání ledovce dochází k uvolňování velkého objemu vody, která s sebou odnáší značné množství geologického materiálu a dochází tak vlastně k vodní erozi. To platí samozřejmě hlavně pro horské ledovce, které jsou tak zdrojnicí pro tzv. divočící ledovcové řeky a ledovcová jezera.
Ledovce jako otevřené geosystémy mají vstup a výstup. Vztah mezi vstupem a výstupem ledu, firnu a sněhu je označován jako bilance ledovce a je zpravidla vyjadřován ve vodním ekvivalentu (tj. v množství vody vznikající táním). Vstup označujeme jako akumulaci, tj. všechny pochody, které jsou spojeny s přírůstkem sněhu, firnu nebo ledu v ledovci. Výstup označujeme jako ablaci, tj. všechny pochody spojené se ztrátou hmoty v ledovci. Čára oddělující na ledovci zónu akumulace od zóny ablace je označována jako čára rovnováhy [3].

Ablace.jpg 
Vztah mezi zónou akumulace a ablace oddělené čárou rovnováhy


Zdroje

  1. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ablace
  2. Braniš, M. (ed.) a kol., 1999: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 46 stran
  3. Grygar, R., Jelínek, J. (2008): Geografie pro technické obory, přednáška 10., Institut Geologického Inženýrství – HGF, VŠB - TU Ostrava (cit. 2008-11-26). Dostupné na: http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/10_kapitola.htm

Odkazy

Související stránky

hydrosféra

Externí odkazy

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/Prednasky/10_kapitola.htm

[Sníh - anglická wiki]

Literatura

Braniš, M. (ed.) a kol., 1999: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 46 stran.

Čihař, M., Hřebík, Š., Růžičková, J., Třebický, V. (eds.) (2007): Udržitelný management přírodě blízkých oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, strana 46