Životní prostředí a zdraví

Z Enviwiki
Verze z 1. 12. 2007, 11:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se li...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a kvalita života ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.

K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří znečištění odvzduší, pracovní prostředí, kvalita lékařské pomoci, dostupnost a kvalita vody a potravin a další.

Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, nakládání s odpady atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.

Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.

Legislativa - zdraví

Příklady pro výuku

Čtení z časopisu Bedrník, téma Zdraví

Odkazy

Světová zdravotnická organizace (WHO), česká spolupracující centra – http://www.who.cz/spol.centra_seznam.htm

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Zdraví pro všechny v 21. století) – http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211

Národní síť Zdravých měst ČR, seminář Komunitní programy podpory zdraví WHO – http://nszm.internet.cz/cb21/ARCHIV/AKCE/_NSZM/nszm05/ministerstva05/mz/nszm_seminarMZd05_SOUHRN.pdf

Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) – http://www.szu.cz/

Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády ČR – http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=3461

Národní lékařská knihovna – http://www.nlk.cz/nlkcz/

The Medem Network, americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí – http://www.medem.com/MedLB/articleslb.cfm?sub_cat=307

Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971

Dioxiny, internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) sdruzeni Arnika obnovilo provoz – http://www.dioxin.cz

Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA - http://www.irz.cz/?module=StaticContent&id=index

Toxický domov, stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví - http://www.toxickydomov.cz

Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http://www.izpe.cz/

Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.who.int/ceh/en/

Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), britské stránky o zdraví a životním prostředí – http://www.cieh.org/about/index.htm

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály – http://www.niehs.nih.gov/kids

The Children's Environmental Health Network (CEHN), americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí – http://www.cehn.org/cehn/Aboutceh.html

Journal of Environmental Health, americký časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/

Vybrala: Hana Kolářová