Červené knihy: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 15: Řádek 15:
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
Primack, R.B., Kindlman, P., Jersáková, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.
+
*Primack, R.B., Kindlman, P., Jersáková, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.
  
*[http://www.redlist.org]
+
*[http://www.redlist.org IUCNRedlist]
  
  
  
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
*[http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List]
+
*[http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List EnglWiki]
*[http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/index.cfm
+
*[http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/index.cfm IUCN]
]
 
  
 
[[Kategorie:Skupina A]]
 
[[Kategorie:Skupina A]]

Verze z 27. 11. 2008, 00:41

Červená kniha

Červená kniha je populárně vědecké vydání soupisů ohrožených druhů rostlin a živočichů rozdělené do kategorií podle stupně ohrožení podle klasifikace IUCN, vycházející z červených seznamů. Slouží jako podklady pro rozpracování programů na záchranu ohrožených druhů a poskytují seznam indikačních organismů významných pro ekologický monitoring. Červené seznamy se vztahují k určitému geograficky vymezenému území. Existují tak červené seznamy regionů a států, seznamy kontinentální i světové, které jsou pravidelně aktualizovány. Červené knihy z nich vycházející, jsou v podstatě obsáhlé seznamy všech známých ohrožených nebo vzácných druhů. Jejich význam spočívá v upozornění lidstva, že tento druh je v nebezpečí, a pokud se budeme k němu i nadále chovat bezohledně, mohlo by se stát, že jednoho dne z naší planety zcela vymizí.


Červené knihy České a Slovenské republiky

Při výběru taxonů do Červených knih byl brán ohled na druhy z národních červených seznamů, situaci v okolních státech a celoevropský kontext. Při tvorbě těchto knih byl kladen důraz především na velikost ohrožení druhů, spíš než na jejich vzácnost či endemismus. Z důvodů, že Červené knihy byly vypracovány společně pro oba státy, odráží se v nich určitá nevyváženost mezi druhy, které jsou v jedné republice běžné a v druhé vzácné nebo mizející.( Primack 2001)

U každého druhu je uvedena kategorie ohrožení podle kategorizace IUCN a podle státních červených seznamů. Dále jsou přiloženy informace o rozšíření druhu, doplněné mapkou s vyznačenými existujícími a zaniklými lokalitami v základních polích středoevropské mapovací sítě o přibližné velikosti 10x10km. Dále je popsána ekologická a biologická charakteristika, význam druhu a příčiny ohrožení. Poslední odstavec se týká ochrany druhu z hlediska vhodného zařazení do příslušné kategorie ohrožení. ( Primack 2001) Druhy obsažené v červených knihách nemusí být chráněny, zatímco druhy zaznamenané ve vyhlášce č. 395/1992 Sb..


Zdroje

  • Primack, R.B., Kindlman, P., Jersáková, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.


Externí odkazy