Územní systémy ekologické stability krajiny: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (doplnění)
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Územní systémy ekologické stability krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů by měl na celém území republiky vést k udržení druhové rozmanitosti a ekologické stability krajiny.
+
[[Územní systémy ekologické stability krajiny]] jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů by měl na celém území republiky vést k udržení druhové rozmanitosti a ekologické stability krajiny.
  
Pro vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Územně technický podklad (ÚTP), ve kterém jsou tyto úrovně ÚSES zobrazeny v měřítku 1:50 000. Návrhy plánů místních systémů ekologické stability byly ve většině případů zpracovány v úrovni generelů a jen v malé míře schváleny v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k němu v rámci územních plánů, případně územním rozhodnutím. Vymezení regionálního a místního územního systému ekologické stability je v kompetenci správ CHKO a pro většinu území nebylo doposud provedeno. V důsledku tohoto neuspokojivého stavu vznikají lokál ní potíže při prosazení návrhů SES při obnovách lesních hospodářských plánů a osnov, které mají svojí podrobností nejblíže k projektům SES. Vymezení biocenter a biokoridorů SES je vnímáno vlastníky pozemků jako možné omezení vlastnických práv a nepřipravenost orgánů ochrany přírody nevytváří prostor pro rychlé uvedení územních systému ekologické stability do plné funkčnosti. Stávající „generely" územních systémů ekologické stability pokrývají přes 90 % území CHKO. Nedostatky ve zpracování jsou postupně odstraňovány v rámci pravomocí, které dává správám CHKO zákon o ochraně přírody a krajiny.
+
Pro vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s [[MŽP|Ministerstvem životního prostředí]] Územně technický podklad (ÚTP), ve kterém jsou tyto úrovně ÚSES zobrazeny v měřítku 1:50 000. Návrhy plánů místních systémů ekologické stability byly ve většině případů zpracovány v úrovni generelů a jen v malé míře schváleny v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k němu v rámci územních plánů, případně územním rozhodnutím. Vymezení regionálního a místního územního systému ekologické stability je v kompetenci správ CHKO a pro většinu území nebylo doposud provedeno. V důsledku tohoto neuspokojivého stavu vznikají lokální potíže při prosazení návrhů SES při obnovách lesních hospodářských plánů a osnov, které mají svojí podrobností nejblíže k projektům SES. Vymezení [[w:cs:biocentrum|biocenter]] a [[w:cs:biokoridor|biokoridorů]] SES je vnímáno vlastníky pozemků jako možné omezení vlastnických práv a nepřipravenost orgánů ochrany přírody nevytváří prostor pro rychlé uvedení územních systému ekologické stability do plné funkčnosti. Stávající „generely" územních systémů ekologické stability pokrývají přes 90 % území CHKO. Nedostatky ve zpracování jsou postupně odstraňovány v rámci pravomocí, které dává správám CHKO zákon o ochraně přírody a krajiny.
  
 
== Témata ==
 
== Témata ==
 
+
*[[w:cs:Biocentrum|Biocentrum]]
[http://www.mmr.cz/cz/zoning_r.html Územní plánování]
+
*[[w:cs:Biokoridor|Biokoridor]]
 
+
*[[Natura 2000]]
[http://www.uur.cz/default.asp?ID=906 Územní systémy ekologické stability]
 
 
 
[http://schko.ten.cz/index.php3 Chráněné oblasti]
 
 
 
[[Natura 2000]]
 
 
 
{{upravit}}
 
  
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
 +
*Ekologická únosnost krajiny, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 1.
 +
*Realizace modelových prvků ÚSES v zemědelské krajině, Časopis Životné prostredie, , Vol. 35, rok 2001, číslo: 6
 +
*Racionální tvorba krajiny a hospodaření v ní, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 5.
 +
*Krajina jako kulturní dědictví, Časopis Životné prostredie, rok 2000, číslo 5.
 +
*Obnova venkova, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 3.
 +
*Humanizace obytného prostředí, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 2.
  
[http://www.uur.cz/default.asp?ID=906 Regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability České republiky]
+
== Odkazy ==
  
Ekologická únosnost krajiny, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 1.
+
=== Externí odkazy ===
 
 
Realizace modelových prvků ÚSES v zemědelské krajině, Časopis Životné prostredie, , Vol. 35, rok 2001, číslo: 6
 
  
Racionální tvorba krajiny a hospodaření v ní, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 5.
+
*[[Wikipedia:cs:Územní plánování|Územní plánování na české Wikipedii]]
 
+
*[[wikipedia:en:Regional planning|Územní plánování na anglické Wikipedii]]
Krajina jako kulturní dědictví, Časopis Životné prostredie, rok 2000, číslo 5.
+
*[http://www.uur.cz/default.asp?ID=906 Regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability České republiky]
 
+
*[http://www.mmr.cz/uzemni-planovani-a-stavebni-rad Ministerstvo pro místní rozvoj - Územní plánování a stavební řád]
Obnova venkova, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 3.
+
*[http://www.ochranaprirody.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]
 
 
Humanizace obytného prostředí, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 2.
 
 
 
[http://www.ped.muni.cz/wgeo/EV/krajina.htm Územní systém ekologické stability krajiny]
 
  
 
[[Kategorie:Využití území]]
 
[[Kategorie:Využití území]]
 +
[[Kategorie:Územní plánování]]
 +
[[Kategorie:Krajina]]
  
== Odkazy ==
+
{{MAS}}
 
 
 
 
=== Externí odkazy ===
 
 
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD Územní plánování na české Wikipedii]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_planning Regional planning na anglické Wikipedii]
 

Aktuální verze z 16. 2. 2021, 10:30

Územní systémy ekologické stability krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů by měl na celém území republiky vést k udržení druhové rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

Pro vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Územně technický podklad (ÚTP), ve kterém jsou tyto úrovně ÚSES zobrazeny v měřítku 1:50 000. Návrhy plánů místních systémů ekologické stability byly ve většině případů zpracovány v úrovni generelů a jen v malé míře schváleny v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k němu v rámci územních plánů, případně územním rozhodnutím. Vymezení regionálního a místního územního systému ekologické stability je v kompetenci správ CHKO a pro většinu území nebylo doposud provedeno. V důsledku tohoto neuspokojivého stavu vznikají lokální potíže při prosazení návrhů SES při obnovách lesních hospodářských plánů a osnov, které mají svojí podrobností nejblíže k projektům SES. Vymezení biocenter a biokoridorů SES je vnímáno vlastníky pozemků jako možné omezení vlastnických práv a nepřipravenost orgánů ochrany přírody nevytváří prostor pro rychlé uvedení územních systému ekologické stability do plné funkčnosti. Stávající „generely" územních systémů ekologické stability pokrývají přes 90 % území CHKO. Nedostatky ve zpracování jsou postupně odstraňovány v rámci pravomocí, které dává správám CHKO zákon o ochraně přírody a krajiny.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Ekologická únosnost krajiny, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 1.
  • Realizace modelových prvků ÚSES v zemědelské krajině, Časopis Životné prostredie, , Vol. 35, rok 2001, číslo: 6
  • Racionální tvorba krajiny a hospodaření v ní, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 5.
  • Krajina jako kulturní dědictví, Časopis Životné prostredie, rok 2000, číslo 5.
  • Obnova venkova, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 3.
  • Humanizace obytného prostředí, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 2.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.