Wiki - metodika/Autorské licence

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Při bouřlivém rozvoji informačních technologií, ale také změnami v sociálních vzorcích, vyvolaných těmito technologiemi i v oblastech například uměleckých vedly k tomu, že tradiční pojetí autorského práva přestalo vyhovovat.

První oblastí, kde došlo k prolomení tradičního pojetí autorského práva, resp. autorských licencí byla oblast vývoje počítačového software - v roce 1983 byl založen "Projekt GNU", který si dal za úkol vývoj kompletně svobodného operačního systému. To se podařilo dokončit v roce 1992[1]

Od té doby došlo k bouřlivému vývoji v této oblasti, dnes označované jako "Svobodný sofware" resp. "Free Software"[2] a to včetně právního ošetření pomocí příslušných autorských licencí[1]. Nutno podotknout, že ačkoliv ve svých začátcích vznikla tato iniciativa mezi lidmi, odmítajícími běžné tržní principy, jedná se dnes o zcela regulérní oblast podnikání, která plně využívá moderní technologie a ekonomické zisky neplynou autorům z prodeje vlastního software, ale např. z poradenských služeb, reklamy atd.

Úspěšnost svobodného software spolu s masovým rozšířením internetu a postupným nástupem Web2.0 nástrojů[3] vedl k potřebám vytvořit obdobné autorské licence také pro normální texty či další autorská díla. Původně se začala používat licence GNU FDL[4]. Tato autorská licence byla použita původně také v roce 2001 při vzniku Wikipedie. Postupně vznikalo několik různých iniciativ, z nichž asi nejúspěšnější v dnešní době je sada licencí Creative Commons stejnojmenné americké neziskové organizace[5].

Poznámky a literatura[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 .Přispěvatelé Wikipedie, Projekt GNU [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední revize 22. 09. 2010, 03:58 UTC, [citováno 24. 11. 2010] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt_GNU&oldid=5860227>
  2. více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Svobodn%C3%BD_software
  3. viz např. http://www.paulgraham.com/web20.html
  4. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
  5. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons