Diskuse:Biobutanol

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny F: Helena

Zdroje nejsou uvedeny podle pravidel, která jsme obdrželi v návodu pro tvorbu hesel do Enviwiki. Čísla v textu nejsou propojena se seznamem zdrojů a jeden zdroj, který byl použit v textu na více místech je uveden pod různými čísly (např. článek na www.biom.cz). Autor mohl uvést kromě internetových stránek i nějakou doplňkovou literaturu odbornějšího rázu k rozšíření povědomí o dané problematice v případě čtenářova zájmu. Výroba butanolu je v textu popisována docela složitě a špatně se orientuje, co, kdy a kde vzniká. Myslím, že kdyby autor vytvořil nějaké jednoduché schéma a vložil jako obrázek, že by vše bylo mnohem srozumitelnější. Souvětí jsou někdy zbytečně krkolomná a všimla jsme si i překlepů, například jiný pád slova než má být.


Připomínky Skupiny E:

V heslu se vyskytují až zbytečně dlouhé věty. Také bych doporučila text rozčlenit do více odstavců či podkapitol. Takto text působí poněkud nepřehledně a složitě, zejména kapitola Technologie výroby. Například bych jako zvláštní odstavec oddělila a rozvedla samotný technologický postup. Poslední věta: „Studie analýzou Well-to-Wheel Life Cycle Analysis prokázala,že produkce emisí je u biobutanolu od přípravy pole po jízdu nejen nižší než u ropných paliv od těžby po jízdu, ale i proti biolihu.“ působí poněkud zmateně. Chtělo by to doplnit čárky a větu poupravit do srozumitelnější formy.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • podoba rovnice je nepřehledná, opakuje poslední reakci
  • text by bylo dobré upravit po jazykové stránce
  • u obrázků by byly příhodné popisky v češtině
  • není zde zmíněn etický konflikt, ve světě se vede značná diskuze na téma využívání potravinových plodin v energetice

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 10:39 (UTC)

  • celkem přehledné, i dobrá práce se zdroji
  • poslední odstavec je spíš o perspektivách, výhodách
  • chybí závěr

--JaDlo 14. 1. 2009, 12:44 (UTC)

Pedagogové - obrázky[editovat zdroj]

Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv.

Obávám se, že vaše obrázky toto nesplňují.

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 13:11 (UTC)