Wiki - metodika/Typické využití wiki/VCSEwiki

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

VCSEwiki - dostupná na adrese http://vcsewiki.czp.cuni.cz - je instalace wiki, které využívá Centrum pro otázky životního prostředí UK pro výuku v anglických e-learningových kurzech.


Čistá wiki Hybridní wiki Enviwiki
Anonymní <-> Uživatelé jsou zaznamenáváni Přispívající uživatelé jsou zaznamenáváni
Obsah je "veřejná doména" <-> Obsah podléhá copyrightu nebo je soukromý Obsah je publikován většinou pod licencí Creative Commons (tedy public domain), část může být publikována i s klasickým Copyrightem
Obsahuje pouze text <-> Vložené obrázky, videa, aplikace Obsahuje obrázky, do budoucna i videa, mapové aplikace
Nestrukturovaná <-> Šablony/řízení workflow Částečně strukturovaná
Konsensus komunity <-> Moderováno experty Konsensus komunity
Otevřený přístup <-> Omezený přístup Otevřený přístup vázaný pouze na registraci
Kdokoliv může číst a editovat kteroukoliv stránku <-> Různá přístupová práva pro různé stránky a různé autory Registrovaní mohou, až na výjimky číst a editovat kteroukoliv stránku
Kolektivní pracovní prostory <-> Soukromé pracovní prostory Kolektivní pracovní prostory
Samostatná aplikace <-> Integrace s dalšími systémy Samostatná aplikace, částečně provázáno s Wikipedií
Nikdy neukončená <-> Pevně stanovené lhůty Nikdy neukončená
Obsah "tak jak je" <-> Obsah je editován či podléhá recenznímu řízení Obsah je "tak jak je"

Jedná se o příklad velmi jednoduchou instalaci software Mediawiki která je využívaná jako pracovní pro různé studentské kurzy, celý obsah je výsledkem práce studentů a není určen k dalšímu použití - kromě archivace činností v předešlých kurzech a jako příklad pro kurzy následující. V případě vzniku kvalitních textů jsou přenášeny jinam, např. do Wikipedie.


.