Sociální souvislosti globalizace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Globalizace není jen abstraktním obecným pojmem - je i určitou sociální konstrukcí. V mediální podobě se setkáváme s dosti zjednodušujícími a nehistorickými představami o globalizaci jako abstraktní obecnině, která se vykládá v hávu dobra, jindy zas v podobě zla, hrozby. Medializace často navozuje dojem, že ke globalizaci došlo náhle a neočekávaně. Dalším problémem je značná nejednotnost ve vymezování globalizace jako složitého komplexu procesů a jevů. Mnohoznačnost chápání obsahu pojmu globalizace, která se týká nejen mediálních, ale také společenskovědních reflexí, se často mísí s pluralitou hledání hlavních faktorů a konstrukce explanačních modelů. Jde například o různé typy determinismů: ekonomického, technického, kulturního aj. Častou nejasností je také otázka, zda a do jaké míry jsou jednotlivé složky, faktory a úrovně globalizace spolu rozvíjeny rovnoměrně a v souladu. Systematické sociálně-vědní zkoumání ukazuje spíše na jejich nerovnoměrnost, nesoulad či nespojitost (disjunktivnost).

Celkově společenskovědní analýzy globalizačních procesů ukázaly, že se jedná o historický fenomén, globalizace není nevratný proces, je spíše historicky přechodnou a proměnlivou silou: globalizace nejen působí svými důsledky na sociální přeměny, ale transformuje také svou vlastní povahu.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Bauman, Z. (2004) Individualizovaná společnost. Mladá Fronta, Praha.
  • Petrusek, M. Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách (K sociálním souvislostem globalizace: obecné uvedení do konkrétního problému). In: Dlouhá, J. (ed.) (2000) Hledání odpovědí na výzvy současného světa, Sborník konference Fóra VŠ učitelů. Praha: COŽP UK / Společnost pro trvale udržitelný život.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Linky sociologie (Neoficiální stránky Jana Kellera)

United Nations Children's Fund (2001) State of the World's Children 2001, UNICEF, New York.

United Nations Development Programme (Annual) Human Development Report, Oxford University Press, New York.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (1999): World Social Science Report, UNESCO Publishing, Paris.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: World Culture Report (2000), UNESCO Publishing, Paris.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (2000) World Education Report, UNESCO Publishing, Paris.

United Nations Environment Programme (2000) Global Environment Outlook 2000, Earthscan, London.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]