Portál:Udržitelné podnikání: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Nová stránka: {{PortálA-3-3 |obrázek=emas.JPG |šířka obrázku=100px |poměr=60% |kateg=Podnikání |nadpis1=Zajímavosti |nadpis2=Člá...)
 
 
(Není zobrazeno 29 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{PortálA-3-3
+
{{PortálA  
|obrázek=emas.JPG
+
|obrázek=emas.jpg
|šířka obrázku=100px
+
|šířka obrázku=1px
|poměr=60%
+
|poměr=50%
|kateg=[[Kategorie:Wikiportály|Podnikání]] [[Kategorie:Podnikání| ]]
+
|kateg=[[Kategorie:Wikiportály|Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Podnikání| ]]
|nadpis1=Zajímavosti
+
|nadpis1=Úvodem
|nadpis2=Článek
+
|nadpis6=Právní nástroje regulace podnikání
|nadpis3=Obrázek
+
|nadpis5=Strategie a přístupy
|nadpis4=Pomozte
+
|nadpis2=Dobrovolné nástroje
|nadpis5=Témata
+
|nadpis8=Ekonomické nástroje regulace podnikání
|nadpis6=Nové
+
|nadpis3=Informační nástroje
 +
|nadpis4=Příklady dobré praxe
 +
|nadpis7=Institucionální nástroje
 
|barva1a=f3fff3
 
|barva1a=f3fff3
 
|barva1b=b2f9d2
 
|barva1b=b2f9d2
Řádek 24: Řádek 26:
 
|barva7a=fff7ea
 
|barva7a=fff7ea
 
|barva7b=ffdebe
 
|barva7b=ffdebe
 +
|barva8a=edffff
 +
|barva8b=bbe9ff
 
}}
 
}}
 +
{{PONAVE}}

Aktuální verze z 7. 12. 2016, 08:12

Emas.jpg
e

Tento portál by měl sloužit k základní orientaci vztahu podniku a životního prostředí


↓↓↓ Nástroje využívané podniky k ochraně ŽP ↓↓↓
↓↓↓ Nástroje využívané k regulaci podnikání ↓↓↓

Úvodem

Udržitelné podnikání se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale bere ohled na životní prostředí a to jak v lokálním, tak globálním měřítku.

"Ziskem" je spokojenost a pocit smysluplné práce - jak vidíme ze zkušeností českých a norských podnikatelů:

Udržitelné podnikání lze využít k rozvíjení důležitých kompetencí:

Dobrovolné nástroje

Informační nástroje

Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.

Povinné nástroje: Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:

Integrovaný registr znečišťování - Hodnocení vlivů na životní prostředí

Dobrovolné informační nástroje: Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.

Environmentální politika podniku - Environmentální reporty - Environmentální audit - Environmentální prohlášení - Environmentální účetnictví na podnikové úrovni - Analýza materiálových toků - Environmentální indikátory podnikání - Hodnocení životního cyklu výrobku - Komunikace problémů ŽP

Příklady dobré praxe

Příklady (odjinud) jdou dobrým základem know-how v dané oblasti - postupy, které často nemají zákonné normy, lze sdílet výměnou zkušeností.

Dobrá praxe v podnikání (příklady z ČR) - Seznam nejlepších praktik (konzultační firma)

Strategie a přístupy

Právní nástroje regulace podnikání

Tyto nástroje jsou jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Jejich používání je povinné, neboť ho vyžadují příslušné zákony a předpisy.

Normativní nástroje - Právo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA - Integrovaná prevence a omezování znečištění - Nejlepší dostupné techniky (BAT) - Pracovní prostředí a zdraví

Institucionální nástroje

Základním prvkem institucionálních nástrojů jsou instituce státní, které mají velký význam v realizaci a kontrole stanovených cílů v ochraně životního prostředí. Jsou jimi:

Výkonné, koncepční a dozorové orgány ČR - Ministerstvo životního prostředí ČR, ostatní ministerstva - Česká inspekce životního prostředí - Hlavní hygienik České republiky - Český báňský úřad (územní články - obvodní báňské úřady) - výzkumné ústavy - orgány regionální (kraje) a místní samosprávy (obce) - akademická obec, neziskové organizace a další.

Ekonomické nástroje regulace podnikání

Ekonomické nástroje patří k nejefektivnějším nástrojům. Základem ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí České republiky by měla být ekologická daňová reforma. Ekologická daňová reforma v České republice stále ještě nebyla zavedena do praxe, přestože se o ní hovoří už více než deset let.

Ekonomické nástroje - Ekologická daňová reforma

Kategorie

Udržitelné podnikání(5 kat., 3 str.)


Tato stránka vznikla za podpory fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

EHP-Norske-fondy Logo-Norsko-barva.jpg